Instagram Facebook Youtube Linkedin

HÅLLBARHETSPOLICY

IDUN Minerals AB är ett svenskt skönhetsmärke som lanserades 2011 där sortimentet består av make-up, hudvård och hårvård där innehållet är baserat på högrenade mineraler. På IDUN Minerals är vårt motto: ”Lite renare helt enkelt”. För oss ska effektiv skönhet inte belasta naturen och vår planet. Produkterna ska erbjuda en ren och effektiv skönhet med en så begränsad påverkan på miljön som möjligt. Denna hållbarhetspolicy ska ligga som grund för verksamhetens arbete samt vägleda vår affärsplan och alla upphandlingar för att minska påverkan på människa och miljö. Hållbarhetspolicyn är ett levande dokument och uppdateras kontinuerligt då hållbarhetsarbetet ständigt pågår. Genomgång av hållbarhetspolicyn ingår i introduktionen av nyanställda och praktikanter samt ska kontinuerligt upprepas för anställda och styrelse. Professionellt utförda tjänster och yrkesmässig etik och moral är ledstjärnor i allt vårt uppträdande hos och gentemot kund.

Energianvändning

Vi har som mål att minska energianvändningen för hela verksamheten. Vi gör det genom att köpa energisnål elektronik, lågenergilampor och även genom att stänga av belysning och datorer utanför kontorstid. Vid inköp av ny utrustning ska energieffektiviteten alltid övervägas i valet av produkt.

Samarbeten

Samarbeten med distributörer, leverantörer och partners ska alltid utvärderas utifrån vår hållbarhetsstrategi och med miljö, klimat och socialt ansvar i åtanke. För att säkerställa socialt ansvarstagande genom hela leverantörskedjan ska våra leverantörer underteckna kraven som är satta i vår uppförandekod kring, arbetsförhållande, arbetsvillkor och rättigheter.

Personal

Vi värnar om en sund företagskultur och bra arbetsförhållanden med fokus på utveckling, välbefinnande, jämställdhet och gemenskap. Vi vill att alla våra medarbetare ska ha en bra balans mellan fritid och arbete. Vi håller trevlig ton mot varandra med ömsesidig respekt och förståelse för varandras arbetsuppgifter. Vi värnar om mångfald och jämställdhet på vår arbetsplats och detta ska tas i åtanke vid rekrytering.

Val av produkter och tjänster

Inköp av produkter och tjänster ska i möjligaste mån göras från företag/leverantörer som tar socialt och miljömässigt ansvar.

Vid inköp av produkter och tjänster till kontoret som till exempel elektronik, förbrukningsmaterial, val av bud för leveranser, tryckeritjänster samt mat och fika väljer vi i första hand produkter och tjänster märkta utifrån kriterier för miljömässig hållbarhet och rättvisa arbetsförhållanden.

Resursanvändning

Vi strävar efter att minska användningen av förbrukningsmaterial. Bland annat skickas dokumentation, offerter och fakturor i största möjliga omfattning elektroniskt. Vi vill i möjligaste mån undvika utskrift på papper.

Avfallshantering

Vi strävar efter att minimera uppkomsten av avfall genom att använda återanvändningsbara husgeråd där det är praktiskt möjligt. Alla skrivbord ska vara utrustade med pappersåtervinningskärl.

Papper, kartong, metall, glas och plast källsorteras. Kassetter och patroner till skrivare och kopiatorer returneras till företag som hanterar dessa på ett miljöriktigt sätt.

Resor

Vi strävar efter mer hållbara arbetsresor genom att i första hand välja tåg och i andra hand flyg som klimatkompenseras. Vi eftersträvar att välja de mest miljöanpassade metoderna för persontransporter. Direktflyg ska i möjligaste mån väljas. Alternativ för resor planeras noggrant och med god framförhållning. Om möjligt ersätts konferenser och möten på annan ort av till exempel telefonmöten och videokonferenser.

Reserekommendationerna gäller alla resor som betalas av IDUN Minerals såsom tjänsteresor, resor till och från möten. Det gäller utöver anställda även för praktikanters, besökares, konsulters eller föreläsares resor.

Ansvarsfördelning

Efterlevnad av hållbarhetspolicyn är allas ansvar. VD har det övergripande ansvaret genom godkännande av avvikelser och verksamhetsplanering i enlighet med hållbarhetspolicyn. Uppdatering av hållbarhetsstrategi och policy görs av CSR ansvarig.

Spridning

Vi föregår med gott exempel och hoppas kunna inspirera andra till att minska sin påverkan på människor och miljö. Vår hållbarhetspolicy ska finnas tillgänglig på vår webbplats. Vår spridning av hållbarhetsfrågor görs också genom vårt deltagande i ASBB och i all vår kommunikation.

Produkter

Höga krav ställs och ska fortsätta ställas på produktkvalitet. Material eller ingredienser som har påvisats vara farliga för människa, djur och natur får inte användas. Vi strävar efter att alltid göra bättre val av ingredienser och förpackningsmaterial. Inkludering och mångfald ska tas i åtanke vid all ny produktutveckling för att produkterna ska passa alla oavsett hudtyp, hudton eller kön.

Vid inköp till vårt produktsortiment ska vi alltid tänka på renaste produktinnehållet, grönaste transporten, bästa förpackningsvalet, lokala leverantörer i möjligaste mån och mycket viktigt är socialt ansvar och arbetsvillkor.

Kommunikation

I all marknadsföring och kommunikation ska miljö och socialt ansvar förmedlas. I allt från val av papper, material samt hur vi uttrycker oss och vad vi väljer för representanter för IDUN Minerals ska dessa faktorer tas i åtanke.

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få det senaste från oss.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få exklusiva erbjudanden samt se nyheter först av alla!
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och 20% rabatt på ett köp.